De Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) is geïnteresseerd in hoe mensen naar dieren kijken, en of hierin trends waarneembaar zijn. Daarom herhaalde de RDA de publieksenquête, die in 2019 voor het eerst werd afgenomen. Nu is er Staat van het Dier 2024 (21 juni 2024). Met resultaten, beschouwingen, schurende kwesties en de agenda voor de toekomst.

“Uit deze tweede editie blijkt dat mensen onverminderd om dieren geven”, zegt RDA-voorzitter Jan Staman. “Zelfs na een bewogen periode met veel tegenslagen zoals corona, oorlog en vogelgriep.”

Omslag SvhD 2024

Beeld: RDA

Uit de publieksenquête, het RDA-congres van 2023 en input van de raadsleden kwamen een aantal thema’s en prangende vragen naar voren die de nieuwe meerjarenagenda van de RDA vormen. Helpen de zes leidende principes voor dierwaardige veehouderij die de RDA eerder heeft ontwikkeld ook andere diergroepen, zoals gezelschapsdieren, proefdieren en dierentuindieren? Hoe verhoudt een dierwaardige houderij zich tot andere maatschappelijke opgaven, zoals milieu en klimaat? Beoordelen we de ene diersoort anders dan de andere? En hoe kan het welzijn van dieren beter worden geborgd? Over onder meer die vragen gaat de RDA zich de komende jaren buigen.

Open dialoog

“We merken dat de discussie rond bepaalde thema’s de laatste jaren verhardt”, zegt RDA-voorzitter Jan Staman. “Tegelijkertijd zien we bij veel houders een stevige basis om te werken aan het welzijn en de gezondheid van dieren. Ieder op een eigen manier. Een positief signaal.” De RDA wil met alle betrokkenen blijven werken aan een beter welzijn (inclusief gezondheid) en een betere positie voor dieren. De RDA ziet het als zijn missie om de dialoog te blijven voeren, en handvatten aan te reiken voor vervolgstappen. Want alleen samen met overheden, dierhouders, maatschappelijke partijen, wetenschappers en andere betrokkenen kunnen urgente onderwerpen op het vlak van dierenwelzijn en diergezondheid echt worden aangepakt.

Zie ook