Met ingang van 1 oktober 2023 zijn mevrouw prof. dr. Tanja Aalberts, de heer mr. Wilbert-Jan van Hövell en de heer prof. dr. Tarlach McGonagle benoemd tot lid van de Commissie Mensenrechten van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV). De benoeming geldt voor een periode van vier jaar.

De permanente Commissie Mensenrechten bereidt adviezen voor over actuele internationale ontwikkelingen op het terrein van de mensenrechten, het Nederlandse mensenrechtenbeleid en de rol van internationale instellingen, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.