Tricresylfosfaat wordt gebruikt als vlamvertrager in polystyreen en andere thermoplasten, als PVC-weekmaker, als smeermiddel en als hydraulische vloeistof. Mensen die werken in drukkerijen of in wetenschappelijk onderzoek of die beroepsmatig bezig zijn met de samenstelling van complexe mengsels van chemicaliën, kunnen met de stof in aanraking komen. Tricresylfosfaat wordt ook gebruikt als toevoeging in motorolie van vliegtuigen.

De stof wordt ervan verdacht schadelijk te zijn voor de vruchtbaarheid, maar de bewijslast IS BEPERKT

Op verzoek van de minister van SZW heeft de vaste Subcommissie Classificatie reproductietoxische stoffen van de Gezondheidsraad beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat tricresylfosfaat schadelijk is voor de vruchtbaarheid van mannen en vrouwen en voor de ontwikkeling van het ongeboren kind. Ook heeft de commissie beoordeeld of de stof nadelige effecten heeft op of via de borstvoeding.

Voor de effecten op de vruchtbaarheid adviseert de commissie om tricresylfosfaat te classificeren in gevarencategorie 2. Dat wil zeggen dat de stof ervan verdacht wordt schadelijk te zijn voor de vruchtbaarheid, maar dat de bewijslast beperkt is. Voor effecten op de ontwikkeling van het ongeboren kind en voor de effecten op of via lactatie adviseert de commissie om niet classificeren in een gevarencategorie, omdat er onvoldoende geschikte onderzoeksgegevens zijn.

Naar het advies Tricresylfosfaat; Beoordeling reproductietoxische eigenschappen