De Gezondheidsraad adviseert om een structureel vaccinatieprogramma tegen mpox in te richten voor de groepen waarin de virusinfectie het vaakst voorkomt. Dat staat in het advies Vaccinatie tegen mpox (19 december 2023).

De raad adviseert het vaccinatieaanbod vijf jaar in stand te houden en het daarna te evalueren

Mpox (voorheen apenpokken of monkeypox genoemd) is een virusinfectie die sinds 2022 in Nederland voorkomt. In 2022 en 2023 is vaccinatie tegen mpox via de GGD aangeboden aan mannen die seks hebben met mannen, en vooral degenen die vaak seks hebben met meerdere partners. Deze groep heeft namelijk de grootste kans op een mpox-infectie. De Gezondheidsraad heeft op verzoek van de minister van VWS beoordeeld of vaccinatie tegen mpox moet worden aangeboden in een structureel vaccinatieprogramma.

De raad adviseert om vaccinatie tegen mpox structureel aan te bieden aan de groep mannen met de grootste kans op een mpox-infectie, vanwege de ziektelast in deze groep, de onvoorspelbare epidemiologie van mpox en de onzekerheid over de ernst en omvang van toekomstige uitbraken. De raad adviseert het vaccinatieaanbod vijf jaar in stand te houden en het daarna te evalueren.