Op woensdagmiddag 4 oktober 2023 vond in Theater Zuidplein in Rotterdam het symposium Gezag in uitvoering van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) plaats. Tijdens het drukbezochte symposium werd de problematiek in de uitvoering in een ander licht gezet; de relatie tussen beleidsmakers, uitvoerders en burgers stond centraal. Verschillende sprekers gaven daarop hun reflecties en perspectieven.

Tijdens het drukbezochte symposium werd de problematiek in de uitvoering in een ander licht gezet; de relatie tussen beleidsmakers, uitvoerders en burgers stond centraal. Verschillende sprekers gaven daarop hun reflecties en perspectieven.

Programma
De middag startte met een animatie over het gezag van de overheid. Na de opening door Iris Sluiter sprak Katrien Termeer (hoogleraar Bestuurskunde aan de WUR en voormalig raadslid en vice-voorzitter van de ROB) over De uitvoering als gezicht naar de burger. 

Marije van den Berg (onderzoeker en spreker) gaf een lezing over Beleid in uitvoering, waarbij zij verbetering van de kwaliteit van de democratie belichtte. In vervolg op deze presentatie ging Iris Sluiter hierover in gesprek met Saskia Spapen (programmamanager Ministerie BZK).

Na de pauze sprak Kees Jan de Vet (dijkgraaf van het Waterschap Brabantse Delta en voormalig ROB-raadslid); Gezag herwinnen is bij de burger beginnen.

Hierna volgde het panelgesprek Gezag in uitvoering met Marije van den Berg, Maarten Camps (voorzitter Raad van Bestuur UWV) en Fatma Koşer Kaya (voorzitter Landelijke Cliëntenraad).

Han Polman (ROB-voorzitter en Commissaris van de Koning in Zeeland) bracht ten slotte de lijnen van deze boeiende middag samen.