Twee keer per jaar gaat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) op werkbezoek. Deze werkbezoeken geven de WRR zicht op de maatschappelijke kwesties die er spelen en mogelijk relevant zijn voor de agendering van de raad. Ook bieden de bezoeken de gelegenheid om kennis en ervaringen uit te wisselen voor de lopende adviestrajecten. Dit najaar bezocht de WRR de regio Noord-West Friesland. De adviestrajecten die in dit werkbezoek met name centraal stonden, waren De deskundige overheid en Media en democratie.

Na een lunch met afgevaardigden van de gemeenteraad vervolgde de middag met een gesprek over de rol en toekomst van lokale media in de lokale democratie.

Het bezoek startte op Vlieland waar de raad uitgebreid sprak met burgemeester Michiel Schrier, twee wethouders en de gemeentesecretaris. Inhoudelijk lag de focus op toerisme en leefbaarheid, twee zaken die op het eiland op gespannen voet met elkaar kunnen staan. Daarnaast bezocht de raad een zorgcomplex en camping Stortemelk. Beide bezoeken gaven een goed beeld van zowel de mooie als uitdagende kanten van het eilandleven. Aan het einde van de eerste dag werd de WRR ontvangen in Harlingen door burgemeester Ina Sjerps. Diezelfde avond sprak de raad met loco-Commissaris van de Koning Friso Douwstra, Frank Jorna van Wetterskip Fryslân, ondernemer en voorzitter VNO-NCW Noord Sieger Dijkstra en professor duurzaam ondernemerschap in een circulaire economie Gjalt de Jong (RuG).

De tweede dag stond de ochtend in het teken van leefbaarheid in Harlingen en de regio Noord-West Friesland. Volgens de recente regiodeal is de brede welvaart hier hoog. Maar er zijn ook grote opgaven, zoals de samenstelling van de (beroeps)bevolking, de kwaliteit van de leefomgeving en de toekomst van de haven gelegen aan de Werelderfgoed Waddenzee. De raad had een uitgebreide gedachtewisseling met de burgemeester, twee wethouders, de gemeentesecretaris en Planbureau Fryslân. Vervolgens bezocht de raad twee lokale ondernemers: een garnalenvisserij en de bruine vloot. Na een lunch met afgevaardigden van de gemeenteraad vervolgde de middag met een gesprek over de rol en toekomst van lokale media in de lokale democratie. Tijdens een panelgesprek spraken de aanwezigen, waaronder vertegenwoordigers van regionale en lokale dagbladen, de regionale omroep en een op lokale nieuwsvoorziening gericht internetplatform, over de kansen en uitdagingen die men ervaart in het sterk veranderende medialandschap.

Werkprogramma

De WRR heeft tot taak om de regering en het parlement wetenschappelijk en onafhankelijk advies te geven over ontwikkelingen die de samenleving op de lange termijn kunnen beïnvloeden. De WRR wijst de regering op tegenstrijdigheden en verwachte knelpunten, formuleert probleemstellingen over grote beleidsvraagstukken en stelt beleidsalternatieven voor. Om te komen tot een goed werkprogramma legt de WRR zijn oor regelmatig te luisteren bij bewindslieden, beleidsmakers, politici, wetenschappers en het maatschappelijk veld.