De Tweede Kamerleden voor de periode 2023-2027 zijn geïnstalleerd en gestart met hun werk. Om hen te informeren over de adviezen die de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) de afgelopen jaren heeft gegeven, heeft de Rli het online magazine ‘Adviezen in beeld’ gemaakt (14 december 2023).

De Tweede Kamerleden voor de periode 2023 – 2027 zijn geïnstalleerd en gestart met hun werk. Om hen te informeren over de adviezen die de Rli de afgelopen jaren heeft gegeven, heeft de raad het online magazine ‘Adviezen in beeld’ gemaakt. Hierin komen belangrijke en actuele vraagstukken aan bod, zoals milieukwaliteit, de woningbouwopgave, de zorg voor de natuur, de toekomst van het landelijk gebied, of de bereikbaarheid van dorpen en steden.

In het magazine worden twaalf adviezen samengevat in beelden. Deze beelden schetsen op hoofdlijnen de betreffende problematiek en de oplossingsrichtingen die de Rli heeft aangedragen. Met het magazine hoopt de Rli de Tweede Kamerleden te inspireren bij hun werk. Dit magazine is een uitbreiding op de magazines die we eerder voor nieuwe gemeenteraadsleden en provinciale statenleden maakten.

In ‘Adviezen in beeld’ staan de volgende adviezen samengevat:

 1. Elke regio telt! Een nieuwe aanpak van verschillen tussen regio’s (2023)
 2. Goed water goed geregeld (2023)
 3. Boeren met toekomst (2021)
 4. Financiering in transitie: naar een actieve rol van de financiële sector in een duurzame economie (2022)
 5. Splijtstof? Besluiten over kernenergie vanuit waarden (2022)
 6. Samen werken: kiezen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen (2023)
 7. Naar een integraal bereikbaarheidsbeleid (2021)
 8. Natuurinclusief Nederland: natuur overal en voor iedereen (2022)
 9. Weg van de wegwerpmaatschappij (2023)
 10. Toegang tot de stad: hoe publieke voorzieningen, wonen en vervoer de sleutel voor burgers vormen (2020)
 11. Digitaal duurzaam (2021)
 12. Geef richting, maak ruimte! (2021)