Op verzoek van de Staatssecretaris Mijnbouw (EZK) werkt het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) aan een advies over de veiligheid van gebouwen op wierden in Groningen. Wierden zijn heuvels die honderden jaren geleden door mensen opgeworpen zijn om bij hoogwater een droge plek te hebben.

Het ACVG pakt de adviesvraag op in samenwerking met verschillende partijen die expertise hebben op dit onderwerp

De aanleiding voor deze vraag is het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) aan de staatssecretaris van 14 juli 2023. In dit advies verwijst SodM naar onderzoek over grondbeweging bij wierden en naar een recente risicoanalyse naar gebouwen die op wierden staan. SodM concludeert dat voor deze gebouwen een hogere seismische belasting geldt dan eerder bepaald. Er blijkt sprake te zijn van een zogenaamd ‘opslingereffect’ dat tot nu toe niet expliciet in de veiligheidsbeoordelingen is meegenomen.

De staatssecretaris wil graag weten wat het advies van het SodM, en de onderzoeken die daaraan vooraf gingen, betekenen voor gebouwen die op een wierde staan en al beoordeeld of versterkt zijn. Klopt dat nog? Ook wordt het ACVG gevraagd hoe om te gaan met de gebouwen die nog beoordeeld moeten worden.

Het ACVG pakt de adviesvraag op in samenwerking met verschillende partijen die expertise hebben op dit onderwerp. De verwachting is dat het advies in de zomer van 2024 klaar is.


Lees ook: