Voor het adviestraject Hersenletsel als gevolg van sport is de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) op zoek naar commissieleden. Namens de raad nemen Erik Scherder en Meryem Kilic-Karaaslan deel aan deze commissie. De raad is op zoek naar commissieleden met verschillende kennis en expertise. Uw schriftelijke reactie en cv ontvangen wij graag uiterlijk tot en met 5 juli 2024 via info@nlsportraad.nl onder vermelding van ‘commissie hersenletsel als gevolg van sport’.

wat dit betekent voor de handelingsperspectieven van beleidsmakers en diverse sportbetrokkenen

Ruim een miljoen Nederlanders voetballen en raken in dat spel regelmatig met hun hoofd de bal. Ook bij andere sporten komt contact met het hoofd voor, zoals boksen en rugby. De Hersenstichting adviseert bij (jonge) kinderen iedere klap tegen het hoofd zo mogelijk te vermijden. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de Gezondheidsraad gevraagd de wetenschappelijke stand van zaken over de relatie tussen chronisch hersenletsel en sport in beeld te brengen. De NLsportraad draagt daaraan bij door te adviseren over wat dit betekent voor de handelingsperspectieven van beleidsmakers en diverse sportbetrokkenen (sporters, ouders, trainers/coaches, medische staf, etc.). De NLsportraad gaat in september met dit deel van het adviestraject van start. Gezamenlijke publicatie van beide adviesdelen is voorzien in de eerste helft van 2025. Kijk voor meer informatie en de profielen voor de commissieleden op de website van de NLsportraad.