De minister van Infrastructuur en Waterstaat is gestart met de werving van nieuwe leden voor de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). Voldoet u aan het profiel? Gegadigden voor het lidmaatschap van de Rli kunnen hun sollicitatie tot 17 maart 2024 indienen.

Ruime ervaring met politiek-bestuurlijke en strategische vraagstukken, en het analyseren van maatschappelijke en technologische trends

U beschikt over ruime ervaring met politiek-bestuurlijke en strategische vraagstukken, met het analyseren van maatschappelijke en technologische trends en met de implementatie van onderzoeksresultaten in beleidsprocessen. U heeft deze ervaring opgedaan vanuit functies in de politiek, het openbaar bestuur, de wetenschap, het bedrijfsleven en/of maatschappelijke organisaties.

U heeft aantoonbaar gezag en staat ‘boven de partijen’ en u beschikt over het vermogen om in te spelen op maatschappelijke en politieke processen. Daarnaast kunt u snel maatschappelijke vraagstukken doorgronden, verschillende oplossingsrichtingen beoordelen en inspireren tot vernieuwende zoekrichtingen en oplossingen.

Over de Rli

De Rli is een strategisch adviescollege voor regering en Staten-Generaal voor de beleidsvelden in het fysieke domein. Op 1 augustus 2024 eindigt de derde zittingstermijn van de raad.  De Rli bestaat – naast de voorzitter – uit elf leden. De leden zijn zeer betrokken bij één of meer adviesvelden van de raad: woningmarkt, woonomgeving, stad, ruimtelijke ordening, milieu, klimaat, water, landbouw, natuur, voedsel(kwaliteit), verkeer en vervoer, ruimtelijk-economische ontwikkeling, energie-infrastructuur en externe veiligheid.

Solliciteren

Gegadigden voor het lidmaatschap van de Rli kunnen hun sollicitatie tot 17 maart 2024 zenden aan sollicitatie@rli.nl Ook indien u anderen kent die in aanmerking komen, verzoeken wij u te reageren.

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 10 en vrijdag 12 april 2024 in Den Haag.

Lees hier de volledige vacaturetekst ‘leden voor de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur’