De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) adviseert in het geval van uitzonderlijke omstandigheden, zoals een pandemie, geen beperkingen van de bewegingsvrijheid en het recht op dagbesteding en bezoek van alle of een grote groep vreemdelingen in de inrichting mogelijk te maken, maar te zoeken naar andere passende en werkende oplossingen. Bij een pandemie kan de toepassing van deze maatregel namelijk tot gevolg hebben dat een groot deel van de vreemdelingen in een inrichting onnodig (langdurig) wordt afgezonderd. Daarnaast wijst de RSJ een vermindering af van het aantal uren dat de vreemdeling recht heeft op verblijf in de buitenlucht tijdens afzondering onder het verblijfsregime, van twee naar één uur. Dat staat in het ‘Advies Nota van wijziging bij novelle bij de Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring’ dat de RSJ op 12 september 2023 uitbracht.

Download in Nederlands:

Advies Nota van wijziging bij novelle bij de Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring