Het is positief dat, met de wijziging van het Besluit Jeugdwet, nadere waarborgen voor het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen bij jeugdigen in de gesloten jeugdhulp worden vastgelegd en dat hiermee hun rechtspositie wordt versterkt. Dat staat in het ‘Advies wijziging Besluit Jeugdwet i.v.m. de wet rechtspositie gesloten jeugdhulp’ van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) van 20 juni 2023. 

Op een aantal punten echter vindt de RSJ dat strengere eisen noodzakelijk zijn.

Vrijheidsbeperkende maatregelen maken een inbreuk op bepaalde grondrechten van de jeugdige. Gezien het ingrijpende karakter hiervan, vindt de RSJ het van belang dat de randvoorwaarden en waarborgen bij het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen duidelijk en concreet zijn.

De RSJ vindt het positief dat met de wijziging van het Besluit Jw nadere waarborgen voor het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen bij jeugdigen in de gesloten jeugdhulp worden vastgelegd en dat hiermee hun rechtspositie wordt versterkt. Op een aantal punten vindt de RSJ dat strengere eisen noodzakelijk zijn.

De RSJ heeft over eerdere versies van het wetsvoorstel geadviseerd en gepleit om te kiezen voor een algeheel verbod op insluiting van jeugdigen in een daartoe bestemde ruimte, ook in het geval van noodsituaties. Nu de wetgever dit advies niet heeft overgenomen, adviseert de RSJ in het conceptbesluit Jw striktere waarborgen voor (de duur van) insluiting op te nemen, om de schadelijke effecten van insluiting op jeugdigen zoveel mogelijk te beperken.

Verder is de RSJ van mening dat het conceptbesluit Jw op een aantal punten verduidelijking nodig heeft. Tot slot mist de RSJ voor een aantal vrijheidsbeperkende maatregelen een nadere uitwerking in het conceptbesluit Jw of andere regelgeving.

Klik op de onderstaande link om naar het volledige advies en de aanbevelingen te gaan.

Meer informatie