Bescherm de gezondheid van Nederlanders. Steeds meer Nederlanders krijgen namelijk een ziekte die verband houdt met een gebrek aan bewegen. Dit leidt tot een onaanvaardbaar verlies van kwaliteit van leven. Het wordt tijd dat de overheid ingrijpt, zodat volgende generaties fitter en gezonder zijn. Dit is één van de drie aandachtspunten die de Nederlandse Sportraad (NLsportraad), op basis van gegeven adviezen, meegeeft voor de verkiezingsprogramma’s en het komende regeerakkoord. De raad heeft de aandachtspunten kort uitgewerkt in een two-pager (6 september 2023).

Zie sport en bewegen als een publieke voorziening. Leg de stelselverantwoordelijkheid voor sport en bewegen wettelijk vast.

1. Stille ramp – Bescherm Nederlanders tegen bewegingsarmoede

Steeds meer Nederlanders krijgen namelijk een ziekte die verband houdt met een gebrek aan bewegen. Dit leidt tot een onaanvaardbaar verlies van kwaliteit van leven. Het wordt tijd dat de overheid ingrijpt, zodat volgende generaties fitter en gezonder zijn.

2. Noodzaak – Maak van sport een publieke voorziening

Zie sport en bewegen als een publieke voorziening. Leg de stelselverantwoordelijkheid voor sport en bewegen wettelijk vast. Doe dat in een stelsel waarin sport en bewegen voor iedereen beschikbaar, toegankelijk en van kwalitatief goed niveau is. Dit is de beste garantie voor structureel beleid en een verhoging van de kwaliteit van het sport- en beweegaanbod. Ook kan met zo’n Sportwet ingegrepen worden op marktfalen.

3. Begin bij de jeugd – Laat álle kinderen met plezier sporten en bewegen

Laat kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs dagelijks twee keer een half uur sporten en bewegen. Schoolprestaties van kinderen verbeteren daarmee. Tegelijkertijd neemt de kansenongelijkheid tussen kinderen die wel en niet voldoende bewegen af. Breng daarnaast de basis voor jeugdsport buiten schooltijd op orde, door een omgeving te creëren waarin kinderen worden gestimuleerd ook de rest van hun leven met plezier te bewegen.

Two-pager verkiezingen 2023

Lees hier de two-pager waarin de drie aandachtspunten verder worden toegelicht.