Nederland moet een meer toekomstgericht, samenhangend en maatschappelijk ingebed migratiebeleid realiseren. Dat zorgt voor meer grip op migratie. ‘Toekomstgericht’ houdt in dat Nederland op een proactieve, realistische en op feiten gebaseerde wijze werkt aan de uitdagingen die migratie met zich brengt, voor morgen en overmorgen. Het is van belang dat die oplossingen ‘in samenhang’ worden bedacht en uitgevoerd: migratiebeleid staat niet los van arbeidsmarktbeleid, integratiebeleid, woonbeleid of buitenlandbeleid. Bovendien is samenhang nodig op verschillende schaalniveaus: lokaal, nationaal, Europees en internationaal. Dat zijn de belangrijkste aanbevelingen uit recente adviezen die de Adviesraad Migratie voor de programmacommissies van de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023 op een rij heeft gezet in de notitie ‘Naar een toekomstgericht migratiebeleid – Notitie voor programma’s Tweede Kamerverkiezingen’ (23 augustus 2023).

Download in Nederlands:

Naar een toekomstgericht migratiebeleid – Notitie voor programma’s Tweede Kamerverkiezingen