Alyt Damstra wordt per 1 augustus 2024 benoemd tot hoogleraar Kennis en Strategische Beleidsadvisering aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Met deze leerstoel gaat Damstra zich focussen op de rol van wetenschappelijke kennis in het beleidsproces. De aanstelling wordt ondersteund door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

In de praktijk van wetenschappelijke beleidsadvisering komen beide dynamieken samen en dat levert interessante uitdagingen op

Wetenschappelijke beleidsadvisering
Nederland kent een uitgebreid adviesstelsel, bestaande uit tal van kennis- en adviesorganen. Zij vormen een belangrijke schakel tussen de wetenschap en de wereld van politiek en openbaar bestuur. De rol van kennis in beide domeinen verschilt, in de wetenschap zijn vragen sturend terwijl de politiek juist van duidelijke antwoorden houdt. In de praktijk van wetenschappelijke beleidsadvisering komen beide dynamieken samen en dat levert interessante uitdagingen op.

Alyt Damstra is wetenschappelijk medewerker bij de WRR, waar zij medeverantwoordelijk was voor het project Scenariostudie brede impact coronacrisis. Momenteel werkt zij aan het adviestraject Media en democratie. De afgelopen jaren was Damstra ook verbonden aan het internationale onderzoeksproject Knowledge Resistance waar ze onderzoek deed naar de politisering van kennis in het online domein. De leerstoel wordt in overleg met de WRR ingesteld en ingevuld.