De Nederlandse Sportraad (NLsportraad) doet een dringende oproep aan het nieuwe kabinet om de regie te pakken voor een transitie naar een samenleving waarin dagelijks voldoende bewegen voor iedereen de norm is. Het rijksbeleid moet daarom gezondheidsbescherming van Nederlanders centraal zetten in plaats van het jarenlang gepredikte gezondheidsbevordering. De raad adviseert om coalities te smeden binnen de vier omgevingen van werk, onderwijs, zorg en ruimtelijke ordening, om zo te zorgen dat mensen voldoende kunnen bewegen. Dit staat in de brief ‘Advies voor een vitale samenleving’ (16 januari 2024) die de NLsportraad aan de informateur heeft gestuurd.

Voldoende bewegen is geen individuele keuze meer in Nederland betoogt de raad

Een aan te stellen staatssecretaris voor bewegen en sport moet voor de omslag gaan zorgen. De NLsportraad spreekt de hoop en verwachting uit dat het nieuwe kabinet de desastreuze pandemie van de bewegingsarmoede zo snel mogelijk zal keren en daarvoor de noodzakelijke iconische maatregelen treft. Voldoende bewegen is geen individuele keuze meer in Nederland betoogt de raad vooruitlopend op een nog te publiceren advies.

De volledige brief aan de informateur kunt u hier lezen.

Zie ook