De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) organiseert op donderdagmiddag 7 december in Den Haag een bijeenkomst over zijn advies ‘Samen werken: kiezen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen’. De Rli gaat graag met belangstellenden in gesprek over dit onderwerp. Doe mee en noteer donderdagmiddag 7 december alvast in uw agenda.

Binnenkort volgt nadere informatie op de website van de Rli over het programma en de sprekers. Dan kunt u zich ook aanmelden voor de bijeenkomst.

Meer informatie over het advies ‘Samen werken: kiezen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen’