Begin 2024 publiceert de Raad voor Cultuur zijn advies over de vernieuwing van het cultuurbestel in 2029. Houd de website van de raad in de gaten voor meer informatie!

Het cultuurbestel van de toekomst is volgens de raad een vitaal bestel waarin cultuur van en voor iedereen is.

De Raad voor Cultuur werkt aan een advies over de vernieuwing van het cultuurbestel in 2029. Staatssecretaris Uslu van Cultuur en Media heeft de raad hierom gevraagd. Dit biedt de ruimte om het stelsel fundamenteel te doordenken en daar vervolg aan te geven.

Het cultuurbestel van de toekomst is volgens de raad een vitaal bestel waarin cultuur van en voor iedereen is. Een bestel waarin iedere inwoner van Nederland toegang heeft tot cultuuraanbod, cultuureducatie en cultuurparticipatie. Het biedt iedereen – van jong tot oud, met welke achtergrond of woonplaats dan ook – mogelijkheden om zich cultureel en creatief te ontplooien, te ontwikkelen en zelf cultuur te beoefenen en te maken. Elke culturele discipline of genre moet daarbinnen aan bod kunnen komen.

De raad heeft onderzoek gedaan en het oor te luisteren gelegd in de sector. Er spelen heel veel vragen. In het nadenken over stelselherziening betrekt de raad in elk geval vier urgente speerpunten: Verbreden, verspreiden, vitaliseren en verlichten.

Om tot dit advies te komen pakt de raad het anders aan en zet ontwerpkracht uit het culturele en creatieve veld in. De raad betrekt een brede waaier van professionals uit alle hoeken van het culturele en creatieve veld. Zij buigen zich in veelzijdig samengestelde teams over concrete vraagstukken en oplossingen.

Tot 2029 blijft het huidige cultuurbestel van kracht. Maar dat maakt niet dat het beleid stilstaat. Lees hier meer over de Culturele basisinfrastructuur 2025-2028.