Stadsherstel Den Haag en Omgeving N.V. en Stichting Het Utrechts Landschap voldoen aan de criteria om te worden aangewezen als Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (POM). Dat heeft de Raad voor Cultuur geadviseerd aan staatssecretaris Gräper – van Koolwijk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, in de adviezen ‘Adviezen Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud”  (12 januari 2024). De staatssecretaris zal binnenkort op basis van dit advies een besluit nemen over de aanvragen voor deze status.

De rijksoverheid stimuleert hiermee goed eigenaar- en opdrachtgeverschap

Organisaties die eigenaar zijn van minimaal twintig rijksmonumenten kunnen een verzoek indienen om aangewezen worden als POM. De rijksoverheid stimuleert hiermee goed eigenaar- en opdrachtgeverschap. De status biedt voordelen bij de aanvraag voor instandhoudingssubsidie.

De raad adviseerde in januari 2024 over vijf aanvragen tot aanwijzing als professionele organisatie voor monumentenbehoud (POM). Het betrof de aanvragen van:

1. Stadsherstel Den Haag en Omgeving N.V.
2. Stichting Het Utrechts Landschap
3. Stichting De Utrechtse Molen
4. Stichting Artis
5. Evangelische Broedergemeente Zeist

De raad heeft deze aanvragen getoetst aan de hand van de criteria van de Subsidieregeling instandhouding monumenten. Ook is de raad nagegaan of instandhouding van monumenten een aantoonbare hoofdactiviteit is van de organisatie.

Stichting De Utrechtse Molen, Stichting Artis en de Evangelische Broedergemeente Zeist voldeden nog niet aan de criteria om aangewezen te worden als POM.

Hoort bij