De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) is positief over de toevoeging van een vangnetbepaling bij strafonderbreking voor bepaalde tijd. Dat staat in het advies ‘Wijziging Besluit USB in verband met strafonderbreking’ (4 mei 2023).

Daarbij moet sprake zijn van een nauwe persoonlijke betrekking en gehechtheid in een relatie die vergelijkbaar is met die van echtgenoten of geregistreerde partners.

Verder vraagt de RSJ in het advies aandacht voor de betekenisvolle relatie van een volwassene die niet valt onder eerstegraads en tweedegraads familieleden. Ook adviseert de RSJ de term ‘levensgezel’ toe te voegen aan de relaties waarmee de veroordeelde een hechte band kan hebben. Daarbij moet sprake zijn van een nauwe persoonlijke betrekking en gehechtheid in een relatie die vergelijkbaar is met die van echtgenoten of geregistreerde partners.

Met strafonderbreking wordt de tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf opgeschort. De regels gelden voor volwassen en jeugdige veroordeelden.

Meer informatie