Ziekteverwekkende schimmels worden steeds vaker resistent tegen antischimmelmedicatie (antimycotica). Hierdoor zijn schimmelinfecties minder goed te behandelen en vaker dodelijk bij mensen met een verminderde afweer. De problematiek rondom resistente schimmels is vergelijkbaar met die rondom resistentie van bacteriën tegen antibiotica, maar effectief beleid ontbreekt. In zijn advies ‘Resistentie ondermijnt de behandeling van schimmelinfecties’ (6 juni 2024) adviseert de Gezondheidsraad de overheid om resistentie bij schimmels terug te dringen.

Door een voortvarende aanpak kan de ontwikkeling van resistentie bij schimmels net als bij bacteriën aanzienlijk worden vertraagd

Resistentie kan ontstaan als de antimycotica lang of vaak moet worden gebruikt. Sommige soorten schimmels worden echter resistent doordat ze in het milieu worden blootgesteld aan schimmelbestrijders (fungiciden) uit de landbouw. Deze fungiciden bevatten stoffen die nauw verwant zijn aan de stoffen in antimycotica. Mensen kunnen daardoor resistente schimmelsporen inademen. Tegelijkertijd komen vanuit het buitenland nieuwe resistente schimmelsoorten Nederland binnen. Door vergrijzing en het toenemende gebruik van afweeronderdrukkende medicatie groeit de groep mensen die risico loopt op een ernstige schimmelinfectie.

De raad adviseert om bij de aanpak van antimycoticaresistentie aan te sluiten bij het beleid voor antibioticaresistentie. Door een voortvarende aanpak kan de ontwikkeling van resistentie bij schimmels net als bij bacteriën aanzienlijk worden vertraagd.

Download

Advies ‘Resistentie ondermijnt de behandeling van schimmelinfecties’