Zaterdag 16 december is onze dierbare collega Mathieu Segers aan de gevolgen van zijn ziekte overleden. Wij verliezen in hem een inspirerende en fijne collega. Dankbaar zijn we voor zijn scherpe geest, zijn grote inzet voor het werk van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en oprechte belangstelling voor het werk van anderen. De bijzondere inbreng van Mathieu als historicus en denker over de toekomst van Europa, gedragen door een diep besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid, is voor ons van blijvende waarde. Hij was niet alleen een gevierd wetenschapper en deskundige op het snijvlak van wetenschap en (Europees) beleid, maar betekende ook in de collegiale relatie veel voor ons.

Dankbaar zijn we voor zijn scherpe geest, zijn grote inzet voor het werk van de WRR en oprechte belangstelling voor het werk van anderen.

Wij gaan hem missen en wensen zijn gezin, moeder en naasten veel sterkte met dit grote verlies.

Mathieu Segers was sinds 2022 raadslid van de WRR en werkte eerder als staflid. Hij was betrokken bij de projecten Europese variaties en Kantelende wereldorde. Als hoogleraar Hedendaagse Europese geschiedenis en Europese Integratie was hij verbonden aan de Universiteit Maastricht.

De universiteit schreef een mooi in memoriam.

In Memoriam Mathieu Segers – In Memoriam Mathieu Segers – Maastricht University

Zie ook