Wat zijn de ervaringen van de overheid met de externe inhuur van expertise? Waarom vindt inhuur plaats? Wat observeren ambtenaren en consultants over de patronen van externe inhuur? Vragen die centraal staan in het nieuwe Working Paper van de WRR: Deskundigheid als koopwaar. Ervaringen met inhuur van expertise door overheden. 

Er zijn een aantal goede redenen om tot inhuur over te gaan, en in veel inhuursituaties is geen sprake van ongezonde verafhankelijking.

Het paper schetst een beeld van de praktijk van inhuur van deskundigheid door Nederlandse overheden. Er zijn een aantal goede redenen om tot inhuur over te gaan, en in veel inhuursituaties is geen sprake van ongezonde verafhankelijking. De schrijvers leggen wel een aantal wezenlijke tekortkomingen bloot, zoals rigide aanbestedingspraktijken, gebrekkige vraagarticulatie en beperkte overdracht en interne borging van deskundigheid na het vertrek van ingehuurde consultants. In plaats van uitsluitend een kwantitatieve discussie te voeren over de ‘percentages inhuur’ zou het goed zijn als overheden ook inhoudelijk en strategisch werk maken van beter inhuren. Het paper formuleert daarvoor twee uitgangspunten.

Over het adviesproject De Deskundige overheid

Begin dit jaar is de WRR gestart met het adviesproject De Deskundige overheid. De WRR is het adviestraject gestart vanuit de zorgen over de deskundigheidstekorten waarmee Nederlandse overheden hun taken uitoefenen en maatschappelijke opgaven tegemoet treden.