In het Working Paper Veranderend mediagebruik door jongeren: implicaties voor de rol en betekenis van de journalistiek in een democratie bespreekt Irene Costera Meijer het media- en nieuwsgebruik van jongeren (18-34 jaar), dat in verschillende opzichten sterk afwijkt van dat van oudere burgers (35+ jaar).

Om de aansluiting met jongeren niet te verliezen, is een meer eigentijdse invulling van de journalistieke professie nodig

Over het veranderend mediagebruik door jongeren bestaat wereldwijd bezorgdheid. Vooral de verminderde belangstelling voor journalistiek onder jongeren krijgt daarbij aandacht. Het mediagebruik door jongeren vormt hiernaast een voorbode van meer algemene veranderingen in de functie en het gebruik van media. Costera Meijer bespreekt in dit Working Paper allereerst hoe het medialandschap eruit ziet door de ogen van jongeren. Vervolgens gaat ze na wat de betekenis is van het veranderende mediagebruik voor de democratische rol die media in de samenleving kunnen vervullen. Ten aanzien van die rol wordt van oudsher de beschikbaarheid van journalistiek benadrukt.

cover Working Paper Veranderend mediagebruik door jongeren

Costera Meijer onderschrijft hoe belangrijk het is dat het journalistieke aanbod ook daadwerkelijk wordt bekeken, gelezen en/of beluisterd. Om de aansluiting met jongeren niet te verliezen, is volgens haar een meer eigentijdse invulling van de journalistieke professie nodig. Nieuwsorganisaties kunnen beter aangeven waar ze voor staan en hoe en waar ze daarop aanspreekbaar zijn. Journalisten zouden ‘publieksgevoeliger’ kunnen opereren terwijl van jongeren zelf mag worden verwacht dat ze meer verantwoordelijkheid nemen voor hun mediagebruik en zoekgedrag.

Dit Working Paper is een achtergrondstudie bij het WRR-adviestraject Media en democratie. ‘Working Papers’ omvatten studies die in het kader van de werkzaamheden van de WRR tot stand zijn gekomen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij de auteur(s).