Vanaf 1 september a.s. is Louise Elffers voorzitter van de Onderwijsraad. De ministerraad heeft vandaag ingestemd met haar benoeming.  Zij wordt op persoonlijke titel benoemd door de Kroon voor een periode van vier jaar. De benoeming is tot stand gekomen op voordracht van een onafhankelijke benoemingsadviescommissie.

Een rode draad in haar werk is het tegengaan van kansenongelijkheid in het onderwijs

Tot 1 september neemt Cor van Montfort de taken van de voorzitter waar.

Profiel

Louise Elffers is bijzonder hoogleraar ‘Kansengelijkheid in het onderwijs’ bij de Universiteit van Amsterdam en lector ‘Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad’ aan de Hogeschool van Amsterdam. Daarnaast is zij momenteel directeur-bestuurder van het Kenniscentrum Ongelijkheid, een samenwerkingsverband van de Gemeente Amsterdam, universiteiten en hogescholen. Een rode draad in haar werk is het tegengaan van kansenongelijkheid in het onderwijs. Zij zet zich actief in voor het versterken van verbindingen tussen wetenschap, beleid en praktijk, met ruimte voor verschillende perspectieven en soorten kennis.

Elffers: “Goed onderwijs voor iedereen: het klinkt zo eenduidig en eenvoudig, maar de praktijk blijkt doorgaans weerbarstiger. Ik vind het een eer als voorzitter van de Onderwijsraad vanuit mijn professionele achtergrond en persoonlijke gedrevenheid bij te mogen dragen aan het realiseren van dit ideaal.”

Over de Onderwijsraad

De Onderwijsraad geeft al meer dan honderd jaar advies over onderwijsbeleid en -wetgeving aan de regering en de Eerste en Tweede Kamer. Gevraagd én uit eigen beweging. Dit mondt uit in gefundeerde verkenningen en adviezen die focussen op oplossingen voor de langere termijn. Ze gaan over alle vormen van onderwijs: van voorschoolse voorzieningen tot aan postuniversitair onderwijs en een leven lang ontwikkelen. De adviezen zijn gebaseerd op wetenschappelijke kennis en inzichten. En ze worden gevoed door kennis en ervaring uit het onderwijsveld en de praktijk van onderwijswetgeving en -beleid.