Han Polman neemt met ingang van 15 september 2024 afscheid als voorzitter van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) vanwege zijn benoeming tot staatsraad bij de afdeling Advisering van de Raad van State. Wij wensen Han veel succes met deze mooie functie!

Als voorzitter van de raad is hij voor de ROB van grote waarde geweest

Han Polman was sinds 1 juli 2017 voorzitter van de Raad voor het Openbaar Bestuur. In deze functie is hij voor de ROB van grote waarde geweest. ​​​​​De ROB wil hem hartelijk bedanken voor zijn betrokken voorzitterschap de afgelopen jaren.

Een selectie publicaties en activiteiten van Han Polman bij de ROB:

Publicatie Adviesrapport Coronascenario’s doordacht (gezamenlijke adviesraden), september 2022
Artikel Decentrale overheden te vaak financieel sluitstuk regeerakkoord; Binnenlands Bestuur, maart 2024
Niet elk verwaarloosd probleem is een crisis (samen met Rien Fraanje), NRC, 14 september 2022
In de digitale wereld moet het publieke domein worden heroverd (samen met Frank van Ommeren), Binnenlands Bestuur, februari 2021
De veiligheidsregio bepaalt steeds meer, ‘die ontwikkeling gaat een keer schuren’, (samen met Caspar van den Berg en Rien Fraanje) NRC, januari 2021
Spelregels van de rechtsstaat zorgen ervoor dat tegenstellingen in ons land worden overbrugd, Nederlands Dagblad, april 2020
Essay Goede bedoeling centraal, Binnenlands Bestuur, april 2022
Werken aan samenwerking, Binnenlands Bestuur, januari 2020
Lezing Slotakkoord tijdens de Dag van de FInanciële Verhoudingen, april 2021
Besturen met akkoorden. Wenselijk en nodig, augustus 2019
Blog De waarde van gezag, november 2023
Gezag herwinnen, november 2022
Bestuurscultuur en goede bedoelingen, april 2022
Werk aan de winkel voor vertrouwen van burgers in de overheid, maart 2021

Met het vertrek van Han Polman ontstaat een vacature voor de functie van voorzitter voor de Raad van het Openbaar Bestuur (ROB). De procedure voor de werving zal binnenkort worden opgestart. Plaatsvervangend voorzitter Caelesta Braun zal de functie van Han Polman vanaf half september waarnemen totdat een opvolger is gevonden.