In het Working Paper ‘Lessen voor arbeidsmigratie in de Nederlandse zorg: een interview- en literatuurstudie’ dat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) op 16 mei 2024 publiceerde, trekken de auteurs lessen voor een effectieve wijze om personeel uit het buitenland in te zetten in de Nederlandse zorg. Ook bespreken zij lokale en mondiale ethische overwegingen die samenhangen met arbeidsmigratie in de zorg.

lessen voor een effectieve wijze om personeel uit het buitenland in te zetten in de Nederlandse zorg

Kiezen voor houdbare zorg

Dit Working Paper is een vervolgstudie op het WRR-rapport (nr. 104) ‘Kiezen voor houdbare zorg. Mensen, middelen en maatschappelijk draagvlak’. In dat rapport komt de WRR tot de conclusie dat we – om de groei van de zorg te begrenzen – beter moeten gaan kiezen waar onze prioriteiten in de zorg liggen. Leidend zijn hierbij twee uitgangspunten. Waar kunnen we de meeste gezondheidswinst behalen? En in welke delen van de zorg moeten kwaliteit en toegankelijkheid versterkt worden?

De WRR werk momenteel samen met de internationale Uitgeverij Springer aan een Engelse vertaling van het rapport met de titel ‘Financial, Staffing and Societal Sustainability of Dutch Health Care. An urgent need for Clear Choices’. Het boek zal in juni 2024 worden gepubliceerd.

Document