De belangen van kinderen moeten altijd centraal staan in het geval van een complexe scheiding van hun ouders en hun recht op bescherming moet zijn gegarandeerd. Dit betekent dat kinderen zo min mogelijk last moeten hebben van de scheiding en dat hun stem echt gehoord moet worden in het scheidingsproces. 

Deze signalen moeten gezien worden in het licht van het stagnerende jeugdhulp- en jeugdbeschermingssysteem

Om escalatie van problemen te voorkomen is het van belang dat alle betrokken partijen in de keten, zoals gemeenten, jeugdhulpverlening en -bescherming, advocatuur en rechtspraak, daarvoor verantwoordelijkheid nemen. Dat staat in het ‘Advies Complexe scheidingen en jeugdbescherming’ van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) van 7 juni 2023.

De Afdeling advisering van de RSJ heeft signalen opgevangen dat kinderen die te maken hebben met zo’n complexe scheiding van hun ouders, niet thuis zouden horen in het jeugdbeschermingssysteem. Deze signalen moeten gezien worden in het licht van het stagnerende jeugdhulp- en jeugdbeschermingssysteem, waar lange wachtlijsten bestaan, een tekort aan hulpverleners is en professionals grote werkdruk ervaren.

Meer informatie