Adviesraden adviseren over complexe maatschappelijke vraagstukken en welke oplossingen daarvoor denkbaar zijn. Vaak vraagt het om een aanpak waarbij verschillende beleidsterreinen en actoren betrokken zijn. Tijdens dit werkbezoek praat een aantal raden (NLspportraad, Rli, RVS, Gezondheidsraad, NOC*NSF)  hier graag met u over aan de hand van het maatschappelijke thema gezondheid en welzijn, met als casus sport en bewegen.

Hoe kunnen wij samen bijdragen aan het terugdringen van de grote verschillen in gezondheid en welzijn?

Er zijn binnen Nederland namelijk grote verschillen in gezondheid en welzijn. De urgentie om dit aan te pakken is groot. Sport en bewegen kunnen helpen deze kloof te overbruggen en Nederlanders gezonder en gelukkiger te maken. Maar dit kan alleen als medewerkers van alle beleidsterreinen de handen ineenslaan om een gezonde leefstijl te stimuleren, te zorgen voor gelijke kansen en een leefomgeving te creëren die fysiek en sociaal beweegvriendelijk is.

De raden nodigen u graag persoonlijk uit om op woensdag 24 april op Nationaal Sportcentrum Papendal met hen én de sport na te denken over hoe wij samen bij kunnen dragen aan het terugdringen van de grote verschillen in gezondheid en welzijn. Wat werkt wel en wat werkt niet in de advisering bij zulke vraagstukken? Naast het inhoudelijke programma is er tijdens de middag volop de gelegenheid om te netwerken en elkaar (beter) te leren kennen.

Programma

12.30 uur Inloop met een broodje
13.00 uur Introductie en plenair debat met de voorzitters van de

organiserende raden over impact en samenwerking.

13.45 uur Rondetafelgesprek kansengelijkheid.
14.30 uur Pauze
14.45 uur Rondetafelgesprek beweegvriendelijke fysieke en sociale leefomgeving.
15.30 uur Pauze
15.45 uur Inspiratiesessie gezonde leefstijl (inclusief rondleiding over (Papendal)
17.00 uur Netwerkborrel

U kunt zich aanmelden via deze link: https://portal.nocnsf.nl/aanmelden/het-werkbezoek-gezondheid-en-welzijn-met-sport-en-bewegen/ Een week voor de bijeenkomst ontvang u het definitieve programma.

Wij hopen u op 24 april te ontmoeten.

Met vriendelijke groet,
Marjolein Bolhuis-Eijsvogel, Raadslid en tijdelijk Voorzitter NL Sportraad
Jet Bussemaker, Voorzitter Raad voor Volksgezondheid en Samenleving
Jan Jaap de Graeff, Voorzitter Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur
Marianne Geleijnse, Vicevoorzitter Gezondheidsraad
Anneke van Zanen-Nieberg, Voorzitter NOC*NSF