Op donderdag 18 april a.s. organiseert de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) de Dag van de Financiële Verhoudingen 2024. Het centrale thema dit jaar is:

Een financieel fundament voor lokaal sociaal beleid: over (on)zekerheid in de bekostiging van bestaanszekerheid

Meld u nu aan!

 

Bestaanszekerheid staat volop in de belangstelling. Het kwam bij de Tweede Kamerverkiezingen niet alleen terug in de verkiezingsprogramma’s van veel politieke partijen, eerder stelde de Commissie Sociaal Minimum dat er extra maatregelen nodig zijn: het huidige stelsel helpt mensen van de regen in de drup.

Gemeenten spelen van oudsher een belangrijke rol in het armoedebeleid en de inkomensondersteuning. Maar door wijzigingen in beleid, taken en bekostiging in de afgelopen jaren, ervaren gemeenten steeds meer knelpunten in het lokaal sociaal beleid. De doelgroep van de Participatiewet wordt steeds breder en diverser, en er wordt door het Rijk in toenemende mate een beroep gedaan op de gemeentelijke uitvoeringscapaciteit om specifieke doelgroepen te compenseren. De vraag is of de verdeling van het Gemeentefonds voldoende rekening houdt met de stijgende uitgaven aan armoedebeleid. Maar ook of de overige bekostigingsregelingen die zouden moeten bijdragen aan het verbeteren van de bestaanszekerheid gemeenten daadwerkelijk in staat stellen om effectief beleid te voeren. En ten slotte is de vraag wat gemeenten daar zelf aan kunnen bijdragen.

Op de Dag van de Financiële Verhoudingen 2024 wil de ROB graag met u van gedachten wisselen over onder andere:

  • welke knelpunten moeten worden aangepakt, en wat de achterliggende oorzaken zijn;
  • in hoeverre ‘kokerkijken’ vanuit Rijk (en misschien ook gemeenten) integraal werken – juist bij bestaanszekerheid noodzakelijk – in de weg zit;
  • welke aanpassingen in de financiële verhoudingen nodig zijn om van ‘pleisters plakken’ tot een stevig stelsel te komen;
  • hoe hierbij rekening te houden met de demografische ontwikkelingen;
  • welke dilemma’s er spelen: enerzijds wil je elke burger overal hetzelfde behandelen, anderzijds moeten gemeenten beleidsvrijheid hebben om maatwerk te verrichten.

Sprekers
De sprekers op de Dag van de Financiële Verhoudingen 2024 zijn o.a.:

 
Stans Goudsmit Gemeentelijke kinderombudsman Rotterdam e.o.
Peter Heijkoop Voorzitter VNG-commissie Participatie, Sociaal en Inkomen en wethouder Dordrecht
Renske Leijten Oud-Tweede Kamerlid
Michel Visser Directeur Bestuur, Financiën en Regio’s (BZK)
Esmé Wiegman Directeur Valente – branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang

 

Essaybundel
Ter voorbereiding op de Dag van de Financiële Verhoudingen 2024 brengt de ROB een essaybundel uit, waarin experts vanuit verschillende invalshoeken ingaan op bovenstaande vragen. Tijdens de bijeenkomst op 18 april a.s. zullen de sprekers op deze essays reflecteren. Als deelnemer krijgt u de essaybundel ter voorbereiding een week van tevoren per e-mail toegestuurd.

Praktische informatie   (onder voorbehoud)

 
Locatie Hotel Haarhuis, Stationsplein 1, Arnhem
Datum donderdagmiddag 18 april 2024
Tijd 14.00-16.15 uur
Inloop met lunch vanaf 13.15 uur en een netwerkborrel na afloop

Deelname is gratis.

U komt toch ook?
Graag nodigt de ROB u uit voor de Dag van de Financiële Verhoudingen 2024. Meld u zich zo snel mogelijk – graag uiterlijk 5 april – aan door een e-mail te sturen naar: info@raadopenbaarbestuur.nl, onder vermelding van uw naam en organisatie. We hopen van harte dat u erbij kunt zijn!

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om persoonlijk aanwezig te zijn, maar wilt u de bijeenkomst wel graag via een livestream volgen, meld u zich dan via deze link aan voor de livestream.

Meer informatie
Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar: info@raadopenbaarbestuur.nl.