De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) organiseert op donderdag 20 juni 2024 een sprankelende conferentie in Utrecht. We nodigen u van harte uit tijdens deze Rli conferentie mee te praten over de vraag welk Nederland we willen én kunnen achterlaten voor toekomstige generaties.

Wat betekenen de keuzen die we nu maken voor toekomstige generaties?

Over de conferentie

Waar en hoe wonen en werken de toekomstige generaties in Nederland? De toekomst van Nederland is afhankelijk van langjarige trends, zoals de verandering van het klimaat of de ontwikkeling van de technologie. Maar ook van de keuzen die u de komende vier jaar maakt, voor de energietransitie, de bouw van meer dan een miljoen woningen, de hervorming van de landbouw en het vormgeven van onze economie. Wat betekenen de keuzen die we nu maken voor toekomstige generaties?

Over deze urgente keuzes organiseren we een sprankelende conferentie op donderdag 20 juni in Utrecht. We verwachten circa 250 deelnemers uit politiek, overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en andere gelederen van de samenleving.

Deze conferentie markeert tevens de overgang naar een raad die in een nieuwe samenstelling de taken zal voortzetten. Voorzitter Jan Jaap de Graeff en enkele andere raadsleden zullen tijdens deze conferentie afscheid nemen van de raad.

Programma
Met inspirerende lezingen en prikkelende beelden nodigen we de deelnemers uit om op 20 juni in gesprek te gaan. Wat betekenen klimaatverandering en de daarmee verbonden ruimtelijke keuzes voor het leven in Nederland in 2070? Welke economische ontwikkeling verwachten we en willen we? Wat betekenen de keuzes die we nu maken voor de voorzieningen in stedelijke en de landelijke regio’s en voor hoe mensen dan met elkaar leven?

Save the date – 20 juni 2024
Binnenkort volgt nadere informatie op de Rli-website en kunt u zich aanmelden. We hopen dat u 20 juni 2024 alvast vrij kunt houden in uw agenda.

Lees de eventpagina op de website van de Rli.