De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) organiseert op donderdag 20 juni 2024 van 09.15 (met inloop) tot 16.30 uur in Utrecht een sprankelende conferentie. Discussieer mee over de vraag welk Nederland we willen én kunnen achterlaten voor toekomstige generaties. We zien uit naar uw komst en naar uw ideeën over het Nederland van 2070!

De toekomst van Nederland hangt af van trends, zoals klimaatverandering en technologie

Waar en hoe wonen de toekomstige generaties in Nederland? Wat voor werk doen ze? Waar genieten ze van natuur? De toekomst van Nederland hangt af van trends, zoals klimaatverandering en technologie. Tegelijkertijd hebben besluiten die we op korte termijn (niet) nemen – over de energietransitie, de bouw van nieuwe woningen, de hervorming van de landbouw en onze economie – grote gevolgen voor Nederland in 2070 en daarna.

Met inspirerende lezingen, panels en video’s nodigen we de deelnemers uit om met elkaar in gesprek én aan de slag te gaan over deze urgente keuzes.

Het programma is opgebouwd in drie gespreksrondes:

  • Ruimtelijke keuzes in een veranderend klimaat: Waar wonen, werken en recreëren we in een warmer, droger en natter Nederland met een stijgende zeespiegel? Welke ruimtelijke keuzes moeten we op korte termijn juist wel of vooral niet maken met het oog op de toekomst?
  • Economische keuzes voor een duurzame toekomst: Welke economie past bij het Nederland van de toekomst? Hoe verdelen we de schaarse ruimte, hoe sturen we op (demografische en/of economische) groei en hoe helpt technologie onze toekomstige welvaart?
  • Sociale keuzes voor een ongedeelde samenleving: Hoe creëren we een veerkrachtige samenleving die de grote transities zowel kan opvangen als vormgeven? Wat betekenen de keuzes die we nu maken voor voorzieningen in steden en in regio’s of voor verschillen tussen groepen in de samenleving?

Wilt u meedoen, reageer dan snel er zijn nog enkele plekken beschikbaar.

Lees meer over het programma, sprekers, wijze van aanmelden op onze eventpagina