Als klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en andere milieuveranderingen onverminderd doorgaan, krijgen eind deze eeuw miljarden mensen te maken met ernstige gezondheidsrisico’s door hitte, overstromingen, voedseltekorten, infectieziektes, migratie en conflicten. 

Welk effect hebben klimaatverandering, ontbossing en verlies van biodiversiteit op de verspreiding van infectieziekten?

Planetary Health. An emerging field to be developed - KNAWHet onderzoek naar het verband tussen deze milieuveranderingen en menselijke gezondheid (‘planetary health’) staat nog in de kinderschoenen. In een rapport dat op 1 juni 2023 verscheen, geeft de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) een overzicht van de bestaande wetenschappelijke kennis op dit gebied en presenteert ze een lijst met kennisvragen waar onderzoekers mee aan de slag moeten.

Image

In het rapport brengt de KNAW in kaart waar de hiaten in de kennis zitten, en waar stappen te maken zijn. Belangrijke onderzoeksvragen zijn bijvoorbeeld:  Welk effect hebben klimaatverandering, ontbossing en verlies van biodiversiteit op de verspreiding van infectieziekten?  Hoe kan een samenleving zich aanpassen aan extreem weer, stijging van de zeespiegel en andere klimaatrisico’s om negatieve gevolgen voor de gezondheid te voorkomen? En hoe kunnen internationale milieuverdragen een positieve rol spelen in het Nederlands gezondheidsbeleid?