Welke impact hebben de adviezen van de Onderwijsraad gehad in de periode 2019-2022? Deze vraag stond centraal in de vierjaarlijkse evaluatie van de Onderwijsraad. Het onderzoek is uitgevoerd door onafhankelijke onderzoekers.

Met de vierjaarlijkse evaluatie krijgt de raad een spiegel voorgehouden hoe regering, parlement en het onderwijsveld het werk van de Onderwijsraad ervaren en hoe de adviezen van de raad worden gebruikt.

Om te evalueren welke impact het advieswerk van de Onderwijsraad heeft gehad, heeft de raad twee opdrachten uitgezet. Onderzoeksbureau LvD Impact & Evaluatie heeft gekeken naar het beleid, de strategie en de werkwijze van de Onderwijsraad, en de ervaring van regering, parlement en de sector met het werk van de raad. Het rapport ‘Contextuele Responsanalyse van de Onderwijsraad 2019-2022’ van onderzoeker Ad Prins, omvat een inventarisatie en analyse van het gebruik van de adviezen en effecten op het politieke, professionele en publieke debat.

Secretaris-directeur Mirjam van Leeuwen: “Met de vierjaarlijkse evaluatie krijgt de raad een spiegel voorgehouden hoe regering, parlement en het onderwijsveld het werk van de Onderwijsraad ervaren en hoe de adviezen van de raad worden gebruikt. De raad neemt de aanbevelingen ter harte en gaat de komende periode hiermee aan de slag.”

In de Kaderwet adviescolleges is vastgelegd dat een adviesraad eenmaal per vier jaar een evaluatieverslag opstelt.

Zie ook
Evaluatie Onderwijsraad 2019-2022