Na het uitkomen van een adviesrapport spreekt de WRR nog lange tijd met partijen in het veld over de manier waarop de aanbevelingen in praktijk kunnen worden gebracht. Tijdens deze fase van doorwerking bezoekt de WRR veel seminars en congressen. Zoals van 20 t/m 22 september het Springtij Forum, een groot jaarlijks duurzaamheidsevenement op Terschelling. Marthe Hesselmans en Annick de Vries, als onderzoekers betrokken bij respectievelijk de rapporten ‘Goede zaken’ en ‘Rechtvaardigheid in klimaatbeleid’, bezochten Springtij en vertellen over hun ervaringen: ‘Mooi om te zien dat onze adviezen worden herkend’.

vergeet niet om de rechtvaardigheidsprincipes mee te nemen bij het ontwikkelen van het klimaatbeleid.

Springtij Forum begon in 2010 met het bij elkaar brengen van toen nog zo’n honderd partijen en groeide uit tot een groot driedaags evenement waarin inhoud wordt gekoppeld aan kunst en cultuur. Het centrale thema is de verduurzaming van Nederland. Honderden professionals vanuit overheden, bedrijfsleven en ngo’s bezoeken workshops en sessies die vaak in de open lucht worden gehouden – letterlijk de partijen in het veld dus, en ondanks het matige weer was Springtij ook dit jaar een druk bezocht evenement.

Hoe is het jullie bevallen op Terschelling?

Annick: Ik ben er vaker geweest en het waren opnieuw een paar inspirerende dagen. Veel mensen ontmoet, discussies gevoerd en contacten opgedaan. Ik sprak natuurlijk vooral veel over het rapport ‘Rechtvaardigheid in klimaatbeleid’ dat we in februari hebben gepubliceerd. Het viel echt op hoe goed men al op de hoogte was van wat we daarin adviseren, namelijk: vergeet niet om de rechtvaardigheidsprincipes mee te nemen bij het ontwikkelen van het klimaatbeleid.

Marthe: Voor mij was Springtij een nieuwe ervaring. Ook ik heb veel mensen ontmoet en contacten gelegd. Ons rapport ‘Goede zaken’ is anders dan bij Annick nog maar net uit, dus ik heb vooral veel mensen verteld over wat we met het rapport willen bereiken. En het was heel opvallend hoe herkenbaar onze aanbevelingen bleken te zijn voor de bedrijven en beleidsmakers die ik sprak.

Wat waren de hoogtepunten?

Marthe: Er was bijvoorbeeld een sessie over hoe banken kunnen investeren in bedrijven met circulaire businessmodellen We discussieerden met zo’n vijftig mensen, veel van grote banken ook, en daar ging het juist veel over de obstakels die we in ons rapport ‘Goede zaken’ hebben benoemd. Onze oproep aan beleidsmakers komt neer op: stel scherpe eisen en richt je op de lange termijn, dan weten ondernemingen waar ze aan toe zijn, en daar horen ook banken bij. Het opzetten van een publiek-private investeringsbank, een van onze aanbevelingen, kwam in deze sessie nadrukkelijk aan de orde, wat ik ook mooi vond om te zien.

Annick: Je doet sowieso weer nieuwe inzichten op die je voor je werk meeneemt, wat ik heel waardevol vind. Mij viel bijvoorbeeld op dat schaarste, hoe bijvoorbeeld allerlei zekerheden de komende jaren minder zullen worden en hoe we daar als samenleving mee om zouden moeten gaan, als thema rondzong op Springtij. Dat is ook een van die onderwerpen waar we als WRR over nadenken als mogelijk onderwerp voor een adviesproject.

Gaan jullie volgend jaar weer?

Annick: Of wij zelf zullen gaan zullen we nog bekijken, maar een evenement dat de verduurzaming van Nederland tot onderwerp heeft, past eigenlijk heel goed bij de langetermijnblik van de WRR bij alle adviesprojecten.