Tom van ’t Hek wordt per 1 augustus aanstaande de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Sportraad. Dat heeft de ministerraad op 16 februari2024 besloten. Na een carrière als tophockeyer werkte Van ’t Hek een aantal jaar als huisarts. Daarna werd hij bondscoach van de Nederlandse vrouwenselectie hockey. Sinds 1993 is hij werkzaam als radiopresentator en commentator bij de NOS. Ook is hij actief als dagvoorzitter. In die laatste functie richt hij zich vooral op congressen op het gebied van de gezondheidszorg.

Er is nog een wereld te winnen als we kijken naar de beperkte aandacht voor de positieve effecten van bewegen en sport op onze maatschappij

Tijdelijk voorzitter Marjolein Bolhuis- Eijsvogel: “De NLsportraad is ontzettend blij dat we na een zorgvuldig en gewogen proces Tom van ’t Hek als onze nieuwe voorzitter hebben kunnen voordragen bij de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Tom is iemand die kennis en ervaring heeft met zowel topsport, als breedtesport maar ook met zorg en preventie. Hij neemt een groot netwerk in de medische wereld mee. Vanwege de inmiddels brede taak van de NLsportraad op zowel sport als bewegen is die achtergrond voor ons van groot belang. Wij verheugen ons op de samenwerking”.

Tom van ’t Hek: “Er is nog een wereld te winnen als we kijken naar de beperkte aandacht voor de positieve effecten van bewegen en sport op onze maatschappij. Kijk simpelweg naar de beweegarmoede in ons land, de beperkte mogelijkheden die onze publieke ruimte biedt om te bewegen of hoe slecht sportaanbieders, professionals en vrijwilligers er in deze sector voor staan. Ik kijk ernaar uit om me daarvoor in te zetten samen met de raadsleden en het secretariaat van de NLsportraad, maar ook met andere adviesraden en ministeries”.

Minister Helder van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de benoeming van Tom van ‘t Hek voorgedragen aan de ministerraad. De nieuwe voorzitter wordt vervolgens benoemd bij Koninklijk Besluit. Van ‘t Hek volgt Michael van Praag op als voorzitter van de NLsportraad.

De NLsportraad is een onafhankelijk adviesorgaan van regering en parlement en richt zich op het versterken van de betekenis van topsport, breedtesport en bewegen voor de samenleving.

Zie ook