De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) heeft, als onafhankelijke adviseur van regering en parlement, op basis van zijn meest recente publicaties, tien belangrijke aandachtspunten voor de verkiezingsprogramma’s opgesteld. De belangrijkste opgave voor de nieuwe regering en het nieuwe parlement is volgens de ROB het herwinnen van het gezag van de overheid. De overheid heeft dit gezag nodig om urgente vraagstukken en langlopende beleidsopgaven aan te pakken.

Lees de tien aandachtspunten op de website van de raad