Het adviesrapport ‘Met iedereen de transities in’ bevat aanbevelingen voor het Klimaatplan 2025-2035, dat in 2024 verschijnt.  Het belangrijkste advies aan het kabinet is te zorgen voor een aantrekkelijk toekomstbeeld. ‘Bepaal met elkaar hoe we willen dat ons land er in 2050 uit ziet. Hoe we samenleven, hoe we onze beperkte ruimte gebruiken, hoe we geld verdienen. Maak vanuit daar een strategie voor een klimaatbestendig en klimaatneutraal Nederland in 2050.’ 

In het advies betoogt de WKR dat Nederland door de ligging kwetsbaar is voor klimaatverandering

Breed en gezamenlijk beeld van Nederland in 2050

De WKR adviseert het kabinet om in het Klimaatplan een breed en gezamenlijk toekomstbeeld op een klimaatneutraal en klimaatbestendig Nederland centraal te stellen. Mensen maken zich zorgen over klimaat, maar ook over energieprijzen, gezondheid en goede zorg, de kosten van de boodschappen, de natuur of de leefbaarheid van hun buurt. Vanuit dit beeld kunnen keuzes worden gemaakt in het hier en nu en prioriteiten worden gesteld. De Raad is van mening dat met name op de terreinen voedsel, energie en circulaire economie keuzes kunnen gemaakt waarmee het klimaatbeleid versterkt kan worden.

Adviesvraag

Op 17 maart 2023 heeft de Wetenschappelijke Klimaatraad de eerste adviesaanvraag van het kabinet ontvangen. De Minister voor Klimaat en Energie heeft de Raad gevraagd te adviseren ten behoeve van het Klimaatplan, dat in het najaar van 2024 naar het parlement wordt gestuurd.

Download

WKR-rapport 001 Met iedereen de transities in | Rapport | 15-12-2023

Samenvatting WKR-rapport 001 Met iedereen de transities in | Rapport | 15-12-2023

Visual bij het WKR-rapport 001 Met iedereen de transities in | Rapport | 15-12-2023