Per 1 januari 2024 zijn Andrea Evers en Maarten Lindeboom toegetreden tot de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid. Evers is hoogleraar Gezondheidspsychologie en voorzitter van het Instituut voor Psychologie van de Universiteit Leiden. Lindeboom is als hoogleraar Economie verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam en hoofd van de afdeling economie. Daarnaast is hij o.a. kroonlid van de SER. Met het aantreden van de nieuwe raadsleden nemen we afscheid van Mark Bovens.

De maatschappij vooruit helpen met het raadswerk

Januari 2023 startte de nieuwe raadsperiode die loopt van 2023 tot 2027. De huidige samenstelling van de raad is:

 • Corien Prins (voorzitter) – hoogleraar Recht en Informatisering, Tilburg University
 • Andrea Evers – hoogleraar Gezondheidspsychologie, Universiteit Leiden
 • Catrien Bijleveld – hoogleraar Methoden en technieken van empirisch-juridisch en criminologisch onderzoek, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Paul ’t Hart – hoogleraar Bestuurskunde, Universiteit Utrecht
 • Suzanne Hulscher – hoogleraar Waterbouwkunde en waterbeheer, Universiteit Twente
 • Maarten Lindeboom – hoogleraar Economie, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Mathieu Segers † – hoogleraar Europese geschiedenis en integratie, Maastricht University
 • Casper de Vries – hoogleraar Monetaire economie, Erasmus Universiteit Rotterdam

Adviserende leden

 • Godfried Engbersen – hoogleraar Algemene Sociologie, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Ernst Hirsch Ballin – emeritus universiteitshoogleraar, Tilburg University

In de loop van 2024 treden de adviserende leden af en de volgende leden toe:

 • Ab Klink – hoogleraar Zorg, arbeid en politieke sturing, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Tanja van der Lippe – hoogleraar Sociologie van huishoudens en arbeidsrelaties, Universiteit Utrecht

Over de raad

Raadsleden zijn onafhankelijk en functioneren zonder last en ruggespraak. Bij de samenstelling van de raad wordt op individueel niveau gekeken naar wetenschappelijke kwalificaties, affiniteit met beleidsvraagstukken en bij voorkeur bestuurlijke dan wel politiek-bestuurlijke ervaring. Verder is ook de diversiteit in wetenschappelijke disciplines van belang.

Over de WRR

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) informeert en adviseert de regering en het parlement over grote maatschappelijke vraagstukken. Van kunstmatige intelligentie tot migratiediversiteit en van houdbare zorg tot de toekomst van werk. De adviezen van de WRR zijn wetenschappelijk onderbouwd en gericht op de lange termijn. De WRR werkt onafhankelijk, multidisciplinair en sectoroverstijgend.

Zie ook