Cisca Wijmenga en Peter Werkhoven worden raadslid bij de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI). De ministerraad heeft vandaag ingestemd met de voordracht voor de benoemingen op voorstel van minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hun benoeming gaat in per 1 februari 2024 voor een periode van vier jaar.

De nieuwe leden dragen bij aan de expertise van de raad die nodig is om het brede veld van wetenschap, technologie en innovatie te overzien

Cisca Wijmenga
Wijmenga studeerde biologie in Groningen en promoveerde in 1993 aan de Universiteit van Leiden in de genetica. Ze heeft o.a. gewerkt in Washington DC aan het National Institute of Health en had gastaanstellingen aan het Broad Institute in Boston en de Universiteiten van Turku en Oslo. Als hoogleraar Humane Genetica was ze van 2003 tot 2007 verbonden aan het UMC Utrecht en de Universiteit Utrecht en vanaf 2007 aan het UMCG en de Rijksuniversiteit Groningen. Waarvan 10 jaar als afdelingshoofd Genetica, alvorens in 2019 rector magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen te worden. Binnen de Universiteit van Nederland (UNL) had ze diverse portefeuilles op het gebied van onderzoek en onderwijs en was ze ook initiatiefnemer van de ontwikkeling van een gezamenlijke strategische kennisagenda. Vanaf 1 januari 2024 bekleedt ze diverse strategische, bestuurlijke en toezichthoudende rollen bij o.a. het UMCG en NWO.

We staan als maatschappij voor enorm grote uitdagingen op o.a. het terrein van de vergrijzing, het klimaat en de digitalisering. Die kunnen alleen integraal aangepakt worden en is een  goede gedragen visie noodzakelijk. De AWTI als adviesorgaan speelt hierin een belangrijke rol richting de overheid. Het is een eer om als raadslid daar aan bij te mogen dragen met mijn kennis en ervaring en ik kijk er naar uit om met de collega raadsleden over een breed pallet aan relevante thema’s scherpe, strategische discussies te voeren en tot goede gewogen adviezen te komen.

Peter Werkhoven
Werkhoven volgde een loopbaan in zowel de academische als toegepaste wetenschap. Hij promoveerde op het grensvlak van Natuurkunde en Psychologie en werkte aan New York University en de Universiteit van Amsterdam. Nu is hij hoogleraar computer science bij de Universiteit Utrecht. In de toegepaste wetenschap startte hij als onderzoeker bij TNO, werd daar lid van de Raad van Bestuur en is daar nu Chief Scientist. Hij was tevens lid van o.a. het Bestuur van het Topconsortium  HTSM, van de Raad van Toezicht van PhotonDelta, het Strategieteam van de Nationale AI Coalitie en van adviesraden van het KNMI en de Nationale Politie.

Snelheid, focus en kwaliteit van innovatie zijn cruciaal om onze maatschappelijke en economische uitdagingen aan te kunnen. Vanuit een systeembenadering, waarbij sociale, technologische en institutionele innovatie hand in hand gaan. In een naadloze samenwerking tussen fundamenteel en toegepast onderzoek en met bedrijven en overheden. De AWTI buigt zich als onafhankelijke adviesraad voor regering en parlement over hoe Nederland dat strategisch het beste zou kunnen doen, in de huidige turbulente internationale context. Het voelt enorm waardevol om daar vanuit mijn ervaring aan bij te kunnen dragen.

Eppo Bruins, voorzitter AWTI is blij de benoeming van denieuwe raadsleden kunnen aankondigen.

Met deze twee uitzonderlijke mensen halen we opnieuw veel ervaring in huis. De nieuwe leden dragen bij aan de expertise van de raad die nodig is om het brede veld van wetenschap, technologie en innovatie te overzien.

Zie ook