Prof. dr. Bart-Jan Kullberg is herbenoemd als voorzitter van de Gezondheidsraad tot 1 januari 2025. De ministerraad heeft ingestemd met de door minister Kuipers van VWS voorgestelde herbenoeming, na advies van de Presidiumcommissie van de Gezondheidsraad.

De Gezondheidsraad is verheugd dat Bart-Jan zijn voorzitterschap van de raad wil voortzetten in het komende jaar

Bart-Jan zal zijn functie als voorzitter ook het komende jaar in deeltijd blijven vervullen. Daarnaast blijft hij verbonden als hoogleraar interne geneeskunde en infectieziekten aan het Radboudumc. De Gezondheidsraad is verheugd dat Bart-Jan zijn voorzitterschap van de raad wil voortzetten in het komende jaar, dat tevens in het teken zal staan van zijn emeritaat. De procedure voor de werving van een nieuwe voorzitter zal begin 2024 van start gaan.

Zie ook: