Net als in het bedrijfsleven geldt de Wet op Ondernemingsraden (WOR) ook voor medezeggenschap bij de overheid. De wetgever wil dat de medezeggenschap bij de overheid zo volledig mogelijk aansluit bij die van het bedrijfsleven, behalve als de bijzondere positie van de overheid maakt dat dat niet kan. De SER wordt hierover om advies gevraagd.

Aanleiding van de adviesaanvraag is de petitie Primaat van de politiek in de Wet op de ondernemingsraden (WOR)

Een belangrijke uitzondering in de WOR op de medezeggenschap bij de overheid is het politiek primaat. Deze uitzondering houdt kortgezegd in dat bij politieke besluiten de wettelijke rechten van de ondernemingsraad niet gelden. De ondernemingsraad kan dan geen formele invloed uitoefenen. De demissionair minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 15 november 2023 een adviesaanvraag ingediend over het politiek primaat.

Aanleiding van de adviesaanvraag is de petitie Primaat van de politiek in de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Ondertekenaars van de petitie vinden dat ondernemingsraden binnen de overheid niet volwaardig bij de besluitvorming worden betrokken door de huidige uitleg van het politiek primaat.
In de adviesaanvraag Politiek Primaat vraagt de minister aan de SER Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) of:

  • de medezeggenschap binnen de overheid niet te veel wordt ingeperkt door het primaat van de politiek.
  • en, zo ja, of er oplossingsrichtingen zijn.

Omdat het primaat van de politiek ook belangrijk is voor besluitvormingsprocessen bij de overheid vraagt de minister deskundigheid op het gebied van het openbaar bestuur te betrekken. Hiervoor werkt de SER samen met de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB).