Heeft u de bijeenkomst over het advies ‘De uitvoering aan zet’ op 13 maart 2024 in Utrecht gemist? Wilt u de hoogtepunten van deze middag terugzien? Een foto-impressie en een compilatiefilm staan op de website van de Rli.

Centraal staat de vraag: hoe komen we tot een betere realisatie van plannen in de praktijk?

In het advies ‘De uitvoering aan zet’, dat in december 2023 is uitgebracht, gaat de Rli in op de kloof tussen beleid en uitvoering. Want hoewel er op tal van terreinen beleidsdoelen en maatregelen zijn geformuleerd, worden deze vaak niet, niet volledig of niet op tijd, gerealiseerd. Zo blijven de grote maatschappelijke vragen van vandaag voortduren. Hoe doorbreken we dit?

Centraal staat de vraag: hoe komen we tot een betere realisatie van plannen in de praktijk? Hierover ging dagvoorzitter Ruben Maes in gesprek met de deelnemers in de zaal, met voorzitter van de Rli-adviescommissie Jeanet van Antwerpen, en met verschillende panelleden met een achtergrond in beleid of juist uitvoering. Onderdeel van het programma was het contact leggen tussen wederzijds afhankelijke partijen die nu nog zijn gescheiden door de implementatiekloof.

Bekijk hier de foto-impressie van de bijeenkomst

Bekijk hier de compilatiefilm van de bijeenkomst (7:55 min.)

Lees meer over het advies ‘De uitvoering aan zet’