De ministerraad heeft op voorstel van demissionair minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat ingestemd met de voordracht voor de benoeming van de raadsleden van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). Voor de vierde raadsperiode van de Rli (2024-2028) zijn vier nieuwe leden benoemd en acht zittende leden herbenoemd, waaronder twee leden van de Evaluatiecommissie Omgevingswet (EcO).

Voor de vierde raadsperiode van de Rli zijn vier nieuwe leden benoemd en acht zittende leden herbenoemd

De ministerraad heeft ingestemd met de volgende (her)benoemingen:

 • prof. dr. J.J. van Dijk (voorzitter);
 • drs. J.A. van Antwerpen;
 • mr. R.M. Bergkamp;
 • prof. dr.ir. J. Janssen;
 • J. Kriens;
 • drs. K.J. Poppe;
 • ir. C.M. Sluis;
 • prof. dr. E.T. Verhoef;
 • prof.dr.ir. L. Volker;
 • em. prof. dr. A.N. van der Zande;
 • drs. J.H.L.H. Niemans (EcO);
 • prof. dr. mr. H.D. Tolsma (EcO).

De benoemingen gaan in op 1 augustus 2024.

Lees de geannoteerde besluitenlijst ministerraad 7 juni 2024