Tijdens het Commissiedebat Emancipatie in de Tweede Kamer dat 3 april 2024 plaatsvond, is de eerste editie van de ‘SER Monitor Genderbalans in het Nederlandse bedrijfsleven 2024’ besproken. De onlangs gepubliceerde monitor bevat een jaarlijks terugkerende analyse van de rapportages die bedrijven – die onder de Wet ingroeiquotum en streefcijfers vallen – hebben ingediend via het SER Diversiteitsportaal over het boekjaar 2022.

Wordt de genderbalans in het bestuur en de rvc evenwichtiger? Is de samenstelling van de subtop in balans?

De SER Monitor Genderbalans geeft hiermee inzicht in de man-vrouwverhouding in de top en subtop van grote bedrijven in Nederland. Wordt de genderbalans in het bestuur en de rvc evenwichtiger? Is de samenstelling van de subtop in balans? Hebben bedrijven passende en ambitieuze streefcijfers vastgesteld en plannen om deze te realiseren?

Man-vrouwverhouding (sub)top bedrijven inzichtelijk via SER Dataverkenner

Resultaten van de monitor zijn ook te bekijken via de SER Dataverkenner, een innovatieve digitale tool waarmee op nationaal en sectoraal niveau, en per bedrijf, streefcijfers en plannen voor meer genderdiversiteit in de (sub)top inzichtelijk worden gemaakt en bedrijven zich aan elkaar kunnen spiegelen. Nederlandse bedrijven bieden hiermee op grote schaal inzicht in hun diversiteitsambities.

SER Scorecard 2024

Bij de lancering van de Dataverkenner op 29 januari 2024 werd de SER Scorecard 2024 al overhandigd aan demissionair OCW-minister Robbert Dijkgraaf. De scorecard maakt onderdeel uit van de jaarlijkse SER Monitor Genderbalans in het bedrijfsleven en biedt een samenvattend overzicht van de genderbalans in de top en subtop van het Nederlandse bedrijfsleven.

Wet ‘Ingroeiquotum en streefcijfers’

Sinds 1 januari 2022 verplicht de Wet ‘Ingroeiquotum en streefcijfers’ ‘grote’ vennootschappen om jaarlijks te rapporteren aan de SER. Het SER Diversiteitsportaal en de dataverkenner spelen een cruciale rol in het stimuleren van diversiteit in het Nederlandse bedrijfsleven.