De nieuwe maatregelen ter bestrijding van de voortzetting van ernstige georganiseerde criminaliteit vanuit detentie kunnen alleen gerechtvaardigd worden op grond van het gevaar dat van de gedetineerde uitgaat. In het advies conceptbesluit wijziging Penitentiaire maatregel en Besluit politiegegevens adviseert de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) van 31 oktober 2023 daarom deze maatregelen niet generiek toe te passen op alle gedetineerden in de extra beveiligde inrichting (EBI) en op een afdeling voor intensief toezicht (AIT) van een penitentiaire inrichting.

pas deze maatregelen niet generiek toe op alle gedetineerden in de EBI en op een AIT-afdeling van een penitentiaire inrichting

Daarnaast moet de regeling van de onderbreking van het gesprek tussen de gedetineerde en de rechtsbijstandverlener op grond van visueel toezicht, beter uitgewerkt en toegelicht worden. De regeling van het vier ogen-principe bij de geestelijke verzorging zou ruimte moeten laten voor een uitzondering op de eis dat de geestelijk verzorgers van dezelfde denominatie zijn.

In de wijziging van de Penitentiaire beginselenwet ter bestrijding van de voortzetting van ernstige georganiseerde criminaliteit vanuit detentie worden beperkende maatregelen ingevoerd voor alle gedetineerden in de EBI en op een AIT van een penitentiaire inrichting. Deze maatregelen worden in de wijziging van de Penitentiaire maatregel uitgewerkt. De maatregelen gaan over:

  • het visueel toezicht op het contact van een gedetineerde met een rechtsbijstandverlener;
  • de beperking van het aantal rechtsbijstandverleners waarmee vertrouwelijk contact mag plaatsvinden per gedetineerde tot in beginsel twee en
  • het werken in koppels door medisch hulpverleners en geestelijk verzorgers (vier ogen-principe).