De volgende centrale vraag in dit advies is:

Hoe kan op CO2-verwijdering worden gestuurd?

In het advies richt de Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR) zich primair tot de Nederlandse regering en het parlement ter ondersteuning van hun verdere gedachten- en beleidsvorming rondom dit thema . De secundaire doelgroep bestaat uit de Europese Commissie, medeoverheden, andere (EU-)landen, de wetenschap, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven.

De WKR zal het advies rond 1 juli 2024 presenteren.

Meer informatie