De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) doet een oproep aan professionals en andere betrokkenen uit de detentiepraktijk, forensische zorg, reclassering en het jeugdveld om mee te denken over mogelijke adviesonderwerpen voor ons strategisch meerjarenprogramma.

Voor adviezen op eigen initiatief, wordt dit jaar de overstap gemaakt naar een strategisch meerjarenprogramma

De RSJ adviseert de bewindspersonen van Justitie en Veiligheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de toepassing en uitvoering van beleid en wet- regelgeving op het gebied van de strafrechtstoepassing en binnen het brede jeugdveld. De RSJ doet dit op verzoek en op eigen initiatief. Voor adviezen op eigen initiatief, wordt dit jaar de overstap gemaakt naar een strategisch meerjarenprogramma in plaats van een jaarlijks adviesprogramma. En daarvoor vraagt de RSJ nu uw input!

Klik hier voor het volledige adviesprogramma van 2024.

Totstandkoming strategisch meerjarenprogramma
In dit nieuwe strategisch meerjarenprogramma duidt de RSJde grote lijnen waarlangs wij onze ongevraagde adviezen uitbrengen. De raad streeft ernaar met actuele, betekenisvolle en effectieve adviezen bij te dragen aan de ontwikkeling van beleid, wet- en regelgeving met doorwerking in de praktijk.

Het adviesprogramma komt tot stand op basis van inbreng van binnen en buiten de RSJ. Wij letten daarbij op ontwikkelingen in de praktijk en in beleid, wet- en regelgeving die een reden kunnen geven om te adviseren. Werkbezoeken, periodieke overleggen met stakeholders en signaleringen in de rechtspraak van de RSJ vormen daarbij belangrijke informatiebronnen.

Geeft u input?
Graag biedt de RSJ betrokkenen binnen het werkveld de mogelijkheid om mee te denken. Zo hoopt de raad informatie op te halen bij personen en instanties die hij niet als vanzelfsprekend spreekt.

Via het formulier op deze pagina van de RSJ-website kunt u uw schriftelijke suggestie(s) insturen. Reageren is mogelijk tot 7 juni aanstaande. De RSJ streeft ernaar het nieuwe strategische meerjarenprogramma eind 2024/begin 2025 te publiceren.