Op vrijdag 18 oktober van 13.00 tot 17.30u organiseert de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving haar jaarlijkse conferentie. Dit jaar draait het om Kennis is macht? Verschillende perspectieven herkennen, erkennen en benutten.

Kennis is macht? Verschillende perspectieven herkennen, erkennen en benutten.

Bereid u voor op een inspirerende middag vol nieuwe inzichten en andere perspectieven. Massih Hutak en Jet Bussemaker trappen de middag af en gaan in gesprek over verschillende vormen van kennis en hoe die zich tot macht verhouden. Daarna volgt een keuze aan workshops, zoals (participatief) theater of een lezing. Schrijf je hier in