Naar aanleiding van de recente ongeregeldheden in het betaald voetbal roept de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) minister Helder voor Langdurige Zorg en Sport op om het debat te verbreden met het vraagstuk van de beperkte organisatiekracht van betaald-voetbalorganisaties (BVO’s). 

De druk op deze organisaties is de afgelopen jaren fors toegenomen terwijl hun organisatiekracht niet is meegegroeid.

NLsportraad: 'Breder debat nodig over beperkte organisatiekracht BVO's' |  Sport&StrategieDit staat in de brief die de raad op 30 mei 2023 aan de minister heeft gestuurd. Er wordt vooral gesproken over repressieve maatregelen voor toeschouwers die zich misdragen terwijl de raad als onderliggend probleem constateert dat het grootste deel van de BVO’s functioneert als midden- of kleinbedrijf. De druk op deze organisaties is de afgelopen jaren fors toegenomen terwijl hun organisatiekracht niet is meegegroeid. Ook zijn bestuurders niet altijd voorbereid om in te spelen op de verwachtingen die de maatschappij oplegt aan BVO’s.

Meer informatie