Op 24 april j.l. vond een gezamenlijke bijeenkomst van Haagse adviesraden plaats op Nationaal Sportcentrum Papendal in Arnhem. Deze bijeenkomst was georganiseerd door de Nederlandse Sportraad, de Raad voor de Volksgezondheid & Samenleving, de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, de Gezondheidsraad en NOC*NSF. Doel van de bijeenkomst was om samen met adviesraden én de beweeg- en sportwereld na te denken over hoe deze partijen gezamenlijk bij kunnen dragen aan het terugdringen van de grote verschillen in gezondheid en welzijn. 

De raden wisselden ervaringen uit hoe een advies over complexe maatschappelijke vraagstukken aan te pakken en hoe raden voor impact kunnen zorgen

Tijdens het programma van de middag kwamen o.a. thema’s als kansengelijkheid en eenbeweegvriendelijke sociale en fysieke leefomgeving aan bod. Daarnaast werd meer algemeen gesproken over het werk van adviesraden. De raden wisselden wisselden ervaringen uit hoe een advies over complexe maatschappelijke vraagstukken aan te pakken en hoe raden voor impact kunnen zorgen. Ook werd gesproken over meer samenwerking tussen de verschillende adviesraden bij maatschappelijke en urgente vraagstukken.

Bekijk hier het filmpje met een impressie van deze middag.